Payai Creation Co.,Ltd.
Payai Creation Co.,Ltd.
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน :
 
หน้าแรก
รายการป่าใหญ่
สาระน่ารู้
ภาพแห่งการเดินทาง
จดหมายถึงป่าใหญ่
เพลงประกอบรายการ
ฝึกงาน
สินค้าป่าใหญ่
คุยกับพี่นก
bottom
 

ในทุ่งกว้าง ใต้แสงแห่งตะวันเด็กๆ เรียนรู้และสัมผัสโลก โดยมีผู้ใหญ่ ครอบครัว ชุมชน และธรรมชาติเป็นครู โลกแห่งการเรียนรู้ของวัยใส จึงเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ร่าเริง และรื่นรมย์

 

 

ภาพยนตร์สารคดี ที่ชี้ให้เห็นการดำเนินชีวิตของเกษตรกร ที่ยึดโยงอยู่กับวิถีธรรมชาติ ยึดมั่นกับมรดกของทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น เน้นย้ำให้ผู้คนรู้คุณค่าของผืนดินของตนเอง สารคดีร่วมเชิดชูคุณค่าของแผ่นดิน

 


 


การต่อสู้ของเด็กน้อย ผู้ไม่ยอมแพ้ต่อชีวิต

 
 


ใต้แสงแห่งความหลากหลายอันงดงามของวัฒนธรรม วิถีชีวิต กลุ่มชาติพันธุ์ และภาษาต่างๆ

 
 

แนวคิดของเกษตรกรที่มีวัฒนธรรมที่ยั่งยืน มีฐานคิดแบบพึ่งพาตนเอง อยู่แบบพอเพียง เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร  เล่าเรื่องโดยผ่านมุมมองของคนรุ่นใหม่ที่เดินทางเข้าไปเรียนรู้ชุมชนเกษตรกรรมต่างๆ ทั่วประเทศ

 
 
     
 

Payai Creation Co.,Ltd.