ทุ่งแสงตะวัน | เพาะกล้า การออม | 14-02-58 | TV3 Official

จะเกิดอะไรขึ้น เมื่อเด็กๆ เปิดบริษัทของตัวเอง ไปรู้จักบริษัทเพาะกล้าสาธิตของเด็กๆ ที่ จ.ขอนแก่น มีกิจกรรมสนุกๆ อะไร 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *