ทุ่งแสงตะวัน | “ทางเลือกสีเขียว” บ้านทัพไทย อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ | 21-02-58

ตามไปดูทางเลือกสีเขียว สินค้าเกษตรอินทรีย์ที่เกษตรกรจ.สุรินทร์ต­ั้งใจผลิต จะถึงมือผู้บริโภคได้อย่างไร ไปหาทางออกกับเด็กๆ ในทุ่งแสงตะวัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *