ทุ่งแสงตะวัน | น้ำตาลอีสาน | 28-02-58 | TV3 Official

ติดตามเรื่องราว เรื่องเล่าจากต้นไม้สูงชะลูด “ต้นตาลโตนด” และของกินแสนหวาน
เด็กๆบ้านเชียงแหว อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี รอบอกเล่าในทุ่งแสงตะวัน ตอน น้ำตาลอีสาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *