ทุ่งแสงตะวัน | “หมอนใบชา” บ้านป่าเหมี่ยง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง | 21-03-58 | TV3 Official

ผู้ดำเนินรายการ : พี่นก นิรมล เมธีสุวกุล
ผลิตรายการโดย : บริษัท ป่าใหญ่ ครีเอชั่น จำกัด
พาชมชีวิต ที่เรียบง่าย ของน้อง ๆ ในชนบท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *