สานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง ตอน ใจดวงเดียวกัน ออกอากาศวันที่ 21 มี.ค. 2558

หลัง จากคลอดยะห์ได้ 5 เดือน ครอบครัวพบว่าพ่อป่วยเป็นโรคฝีในสมอง ตั้งผ่าตัดสมองหลายครั้งจนกลายเป็นเจ้าชายนิทราขณะที่ยะห์อายุเพียง 7 เดือน แม่ต้องเฝ้าพ่อในไอซียูช่วงกลางวัน ทิ้งยะห์ไว้กับคุณตา กลางคืนไปรับจ้างแกะปลา หาเงินมาซื้อนมผงให้ลูกกิน พ่อป่วยอยู่ 5 เดือนและเสียชีวิตลงขณะที่ยะห์อายุเพียง 1 ขวบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *