สานรักคนเก่งหัวใจแกร่ง ตอน…แกร่งดั่งหิน วันเสาร์ที่ 28 มี.ค. 58 ช่อง 1 WORKPOINT

เพราะชะตาชีวิตไม่ได้ราบเรียบอย่างแต่ก่อน “หิน” จึงต้องรับภาระมากเกินกว่าเด็กวัย13ทั่วไป เมื่อพบว่าพ่อผู้เป็นเสาหลักของครอบครัวต้องเผชิญกับโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ ไม่สามารถทำงานหนักได้ ส่วนแม่เป็นโรคสันนิบาตหน้าไฟตั้งแต่คลอดห­ิน มีอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ ทำงานไม่ถนัด หินจึงเป็นเหมือนเรี่ยวแรงของทุกคนในครอบค­รัว บ่อยครั้งที่ท้อแท้แต่หินไม่เคยท้อถอย เพราะมีแรงบันดาลใจของพ่อและแม่เป็นพลังใน­การขับเคลื่อนชีวิต..

ชมรายการสานรักคนเก่งหัวใจแกร่งและอ่านราย­­ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.sarnrak.net

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *