สานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง ตอน…แรงใจของครอบครัว 11 เมษายน 58

 

เมื่อรับรู้และเห็นผู้ใหญ่ในครอบครัวต้องท­ำงานเลี้ยงตนเองและพี่สาวด้วยความเหนื่อยย­าก เด็กอายุเพียง 11 ปี คนนี้จึงไม่อาจอยู่เฉย ติดตามและให้กำลังใจคนเก่งจากจังหวัดนครสว­รรค์คนนี้ได้ ในรายการสานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง วันเสาร์ ที่ 11 เมษายน 2558 ทางช่อง 1 WORKPOINT

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *