ตอนที่ 76 โรงเรียนธนาคารอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์)

นักเรียนกลุ่มวิชาอาชีพ โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์) จ.สระบุรี เพาะถั่วงอกด้วยหัวใจ นำไปขาย สร้างรายได้ นำฝากโรงเรียนธนาคาร

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *