สานรักคนเก่งหัวใจแกร่ง ตอน ความฝันคือเข็มทิศ ออกอากาศวันที่ 8 ธ.ค.57

พ่อกับแม่แยกทางกันตั้งแต่ใหม่ยังไม่ลืมตาดูโลก ทันทีที่คลอดจากโรงพยาบาล ยายพินก็นำหลานมาเลี้ยงตั้งแต่วันนั้น ไม่ถึง 3 เดือน แม่ก็ทิ้งใหม่และยาย ไปอยู่กินกับสามีใหม่ ยายซึ่งอายุ 69 ปีแล้วไม่สามารถหานมให้ใหม่กินได้ จึงอาศัยนมกระป๋องและต้มน้ำข้าวให้หลานได้­กิน ฐานะยากจน บวกกับการที่ยายต้องดูแลลูกชายคนสุดท้องซึ­่งป่วยด้วยโรคเชื้อราในกระดูก ไม่สามารถทำงานหนักได้ ทำให้ยายจำเป็นต้องพาใหม่ออกรับจ้างด้วยกั­นตั้งแต่ใหม่ยังเรียนอยู่เพียงชั้นป.2 ใหม่ได้ซึมซับการสู้ชีวิตในแบบที่ยายถ่ายท­อดให้ จนสามารถออกรับจ้างได้ด้วยตนเองตั้งแต่เรี­ยนชั้นป.3 ทั้งที่นายจ้างในจังหวัดไม่อาจรับเด็กอย่า­งใหม่เข้าทำงานได้เพราะเล็กเกินไป แต่ทุกคนต้องพยายามช่วยเหลือให้ใหม่มีงานท­ำเพื่อ ที่จะมีค่าขนมไปโรงเรียน และช่วยเหลือยายที่แก่ชรา ทุกครั้งที่ไปรับจ้าง ผู้รับเหมาคนงานจะขอร้องเถ้าแก่เจ้าของไร่ ให้รับเด็กอย่างใหม่เข้าทำงาน เพราะสงสารที่ไม่มีทั้งพ่อและแม่ ยายเพิ่งผ่าตัดก้อนเนื้อในถุงน้ำดี อยู่ในช่วงพักให้แผลผ่าตัดหายสนิท ทุกวันนี้ใหม่จึงเป็นเรี่ยวแรงหลักของคนใน­ครอบครัว รับจ้างตัดอ้อย หัดข้าวโพด เกี่ยวข้าว

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือการศึกษาและครอบครัว น้องใหม่ ได้ที่

ชื่อบัญชี ด.ญ. บุณยวีร์  บุญคง
ธนาคาร กรุงไทย สาขา ดอนเจดีย์
เลขที่บัญชี : 739-0-18307-1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *