เลือกหนทางชีวิตที่อาจยากลำบาก แต่ไม่ยอมแพ้กลางทาง | หนทางที่เลือก (เบท.ลำพูน) | 10 ต.ค. 62

เก็บฝัน | ครีม จ.นครศรีธรรมราช | สานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง | FULL EPISODE (03 ต.ค.62)

ผักงามกลางเมือง สวนผักปลอดภัย ฝีมือเด็กประถม I ทุ่งแสงตะวัน 5 ต.ค. 2562

อยู่กับย่าลำพัง จะไม่ให้ย่าเหนื่อย | บุญดีสู้เพื่อย่า (บู.พัทลุง) | 26 ก.ย. 62