เด็กใต้หัวใจแกร่ง ดีใจที่ทำให้ไม่อดอยาก | เอก.พัทลุง | 14 พ.ย.62

เด็กหญิงคนนี้ขยันสุดใจ "ไม่อยากให้ครอบครัวเหนื่อย" | มุก.พัทลุง | 24 ต.ค.62

หยาดเหงื่อแลกอนาคต | สายรุ้ง จ.นครศรีธรรมราช | สานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง | FULL EPISODE (31 ต.ค.62)

ถ้าเหนื่อย ให้ท่องคำว่าอดทน│สานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง│31 ต.ค.62