ฝึกงานในตำแหน่ง
รูปถ่ายผู้สมัคร
ส่วนบุคคล
ชื่อ :
นามสกุล :
ชื่อเล่น :
อายุ (ปี) :
วัน เดือน ปี เกิด :
ส่วนสูง (ซม.) :
น้ำหนัก (กิโลกรัม) :
สัญชาติ :
ศาสนา :
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน :
ที่อยู่ปัจจุบัน
โทรศัพท์บ้าน :
โทรศัพท์มือถือ :
อีเมลล์ :
การศึกษา
มัธยมต้น
ชื่อสถานศึกษา :
อำเภอ :
จังหวัด :
มัธยมปลาย
ชื่อสถานศึกษา :
อำเภอ :
จังหวัด :
อาชีวะ
ชื่อสถานศึกษา :
วิชาเอก :
ระยะเวลาการศึกษา :
อนุปริญญา/ปวส.
ชื่อสถานศึกษา :
วิชาเอก :
ระยะเวลาการศึกษา :
ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา :
วิชาเอก :
ระยะเวลาการศึกษา :
ปริญญาโท
ชื่อสถานศึกษา :
วิชาเอก :
ระยะเวลาการศึกษา :
งานอดิเรก
งานอดิเรก 1.
งานอดิเรก 2.
งานอดิเรก 3.
คุณสมบัติเฉพาะตัว
คุณสมบัติเฉพาะตัว 1.
คุณสมบัติเฉพาะตัว 2.
คุณสมบัติเฉพาะตัว 3.
ทักษะพิเศษ
ทักษะพิเศษ 1.
ทักษะพิเศษ 2.
ทักษะพิเศษ 3.
กิจกรรม/ผลงานที่ทำในมหาวิทยาลัย
ลำดับที่1
ลำดับที่ 2
ลำดับที่ 3
งานและความสนใจในการฝึกงาน
ลำดับที่ 1
ลำดับที่ 2
ลำดับที่ 3
ช่วงเวลาการฝึกงาน
เริ่มตั้งแต่วันที่ :
ถึงวันที่ :