ทุ่งแสงตะวัน | ควายของเรา จ.เชียงราย | 25-04-58 | TV3

สื่อการเรียนการสอนที่มีชีวิตควายเขางามในโรงเรียน สอนเด็กๆโรงเรียนบ้านหนองบัวแดง จ.เชียงราย ได้มากมาย ติดตามชมในทุ่งแสงตะวัน เช้าวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2558

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *