ทุ่งแสงตะวัน | “ตามหาหอยโล่” บ้านลำใน อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง | 13-06-58

หอยโล่คู่กับน้ำใสและต้นน้ำลำธาร
ติดตามชมในทุ่งแสงตะวัน วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2558

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *