ทุ่งแสงตะวัน | ตอน เมล็ดพันธุ์ที่บ้านเรา บ้านหนองสนวน จ.ปราจีนบุรี | 04-07-58 | TV3

เมล็ดพืชผักนานาพรรณ มีวิธีการเก็บรักษาง่าย ๆ เด็ก ๆ จะบอกวิธีให้ในทุ่งแสงตะวัน

วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2558

ร่วมแลกเปลี่ยนได้ทาง www.payai.com
และ facebook : ทุ่งแสงตะวัน 20 ปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *