ทุ่งแสงตะวัน | ตอน สะพานเชื่อมใจ | 10-10-58 | TV3 Official

เด็ก ๆ ชุมชนแกดำ จ.มหาสารคาม ช่วยกันดูแลชุมชนให้น่าอยู่ พบกับความงดงามของหนองน้ำ และสะพานไม้แกดำในทุ่งแสงตะวัน วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558

ร่วมแลกเปลี่ยนได้ทาง www.payai.com
และ facebook : ทุ่งแสงตะวัน 20 ปี

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *