ตอนที่ 77 โรงเรียนธนาคารเทศบาล5 วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม

น้องนิว นักกีฬาเปตองของโรงเรียน มีวินัยการออมสม่ำเสมอ น่าชื่นชม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *