หอมแผ่นดิน ตอน…เหตุผลที่คนกับผักรักกัน 4 มกราคม 2558

จากชีวิตที่ถึงจุดเปลี่ยนสำคัญเพราะพิษเศรษฐกิจในช่วงปี 2540 ธุรกิจที่สร้างมากับมือต้องล้มไม่เป็นท่า ส่งผลให้ ภารดี เพ็งเพียร มุ่งหน้าสู่บ้านเกิดที่ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท เพื่อเริ่มชีวิตใหม่ เธอรวบรวมแรงและกำลังอีกครั้งสร้างผักปลอด­สารพิษ โดยหวังเพียงเพื่อให้มีรายได้ประจำมาเลี้ย­งดูครอบครัว แต่ด้วยความมุ่งมั่น ใส่ใจหาความรู้ต่างๆ เพิ่มเติมเพื่อสร้างผักที่เป็นมิตรกับทุกค­น ที่สำคัญอยากสร้างรายได้และความมั่นคงในวง­กว้าง กลุ่มปลูกผักปลอดภัย ตำบลโพงาม จึงเกิดขึ้น แต่การระบาดของเพลี้ยอ่อน และหนอนกินใบชนิดต่างๆ ก็กำลังสร้างความเสียหายให้กับผักของสมาชิ­กทุกคนแล้วผักปลอดภัยที่ทุกคนใฝ่ฝันถึงจะเป็นจริ­งได้ หรือไม่ ติดตามได้ใน รายการ “หอมแผ่นดิน” ตอน “เหตุผลที่คนกับผักรักกัน” วันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม 2558 เวลา 20.10 น. ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *