ตอนที่ 121 โรงเรียนธนาคารดงเจนวิทยาคม อ.ภูกามยาว จ.พะเยา

การบริการนอกสถานที่ของเด็ก ๆ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม อ.ภูกามยาว จ.พะเยา ในโครงการอุ๊ยออมเงินหื้อหลาน

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *