ตอนที่ 120 โรงเรียนธนาคารดงเจนวิทยาคม อ.ภูกามยาว จ.พะเยา

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนธนาคารดงเจนวิทยาคม อ.ภูกามยาว จ.พะเยา รวมกลุ่มช่วยกันหารายได้เก็บออมเงิน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *