ตอนที่ 124 โรงเรียนหมอนทองวิทยา อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

เด็กๆโรงเรียนหมอนทองวิทยา อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ใช้เพลงอนาซีดเป็นสื่อส่งเสริมการออม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *