ตอนที่ 123 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

เด็กๆสร้างรายได้จากการทำการบูรหอม  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *