หอมแผ่นดิน ตอน น้ำคือชีวิต 7 เมษายน 2556

ชาวบ้านตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เคยประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนักเป็นเวลานับ­สิบปี หลายคนต้องทิ้งถิ่นฐานเข้าเมืองเพื่อหางาน­ทำ แต่ยังมีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งไม่ยอมแพ้ต่อบทท­ดสอบของธรรมชาติ พวกเค้ารวมตัวกันบริหารจัดการน้ำกันในพื้น­ที่ให้มีน้ำพอสำหรับการเกษตรในหน้าแล้ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *