กำไรแห่งชีวิต ออกอากาศ 7 กันยายน 57

เกษตรกร หัวใจอินทรีย์ ศิวพร เอี่ยมจิตกุศล กว่าเธอจะเปลี่ยนวิถีชีวิตคนเมืองมาเป็นเกษตรกรหญิงได้ ไม่ใช่เรื่องง่าย ผลไม้อินทรีย์ ผักอินทรีย์ ที่ปลูกจากความตั้งใจจะไปในทิศทางไหน โปรดรับชม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *