หอมแผ่นดิน ตอนสวนของความเพียร ออกอากาศ 28 กันยายน 57

สมชาย เจริญสุข เจ้าของสวน ชมพู่ทับทิมจันทร์ มาตรฐานส่งออกไปขายที่ประเทศจีน เขาได้รับรางวัลจากการส่งชมพู่เข้าประกวดม­าแล้วท ั่วประเทศ แต่กว่าจะถึงวันนี้ เขามาจากคำว่าติดลบ ไม่มีที่ดินเป็นคนตนเอง พ่อ แม่ยากจนเป็นหนี้เป็นสิน จนต้องเข้ากรุงเทพ มาทำงาน แต่ไม่มีความสุข จึงกลับมาเป็นเกษตรกรโดยใช้เงินเก็บมาเช่า­ที่ เพื่อเริ่มชีวิตเกษตรกรอีกครั้ง ติดตามเรื่องราวของ สมชาย เจริญสุข ในรายการหอมแผ่นดิน ตอน สวนของความเพียร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *