ทุ่งแสงตะวัน | ตอน หมูน้อย ดอยเต่า | 03-10-58 | TV3 Official

เด็ก ๆ บ้านหล่ายแก้ว อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ บอกเล่าเอกลักษณ์ภูมิปัญญาผ่านหมูป่า และผ้าทอกะเหรี่ยงพบกันในทุ่งแสงตะวัน วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2558

ร่วมแลกเปลี่ยนได้ทาง www.payai.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *