ตอนที่ 79 โรงเรียนธนาคารโรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร จ บุรีรัมย์

เด็กๆ ช่วยกันเลี้ยงไก่ไข่ เป็นอาหารในโครงการอาหารกลางวัน นำรายได้ออมในโรงเรียนธนาคาร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *