ตอนที่ 83 โรงเรียนธนาคารอนุบาลบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

เงินเก็บเล็กๆน้อยๆ จากการช่วยครอบครัวขายมะพร้าวเผา
ได้เก็บออมกับโรงเรียนธนาคาร ฝึกวินัยการออม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *