ตอนที่ 84 โรงเรียนธนาคารบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 จ.อุตรดิตถ์

พิพิธภัณฑ์บ่อเหล็กน้ำพี้ จ.อุตรดิตถ์ ของดีในชุมชนที่เด็กๆกลุ่มมัคคุเทศก์โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 อยากชวนมาเที่ยวชมเด็กๆมีรายได้เล็กๆน้อยๆ จากการทำหน้าที่มัคคุเทศก์นำเที่ยว ภูมิใจ และมีเงินเก็บออมสำหรับอนาคต

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *