ตอนที่ 100 โรงเรียนธนาคารสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)

“ศิลปินเปิดหมวก” ความสามารถทางการเล่นดนตรี และการแสดง เป็นที่มาของเงินออม เด็กๆภูมิใจ และหมั่นออมอย่างสม่ำเสมอ

ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ทาง
www.payai.com หรือ facebook ทุ่งแสงตะวัน 20 ปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *