ตอนที่ 85 โรงเรียนธนาคารสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

โรงเรียนธนาคารสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ได้รับรางวัลโรงเรียนธนาคารดีเด่น ระดับประถมศึกษา ในการประกวดโรงเรียนธนาคารดีเด่น ประจำปี 2557

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *