หอมเเผ่นดิน ตอน จับเเพะ ชนเเกะ ออกอากาศ 18 ม.ค.2558

ความสำเร็จของ เชาวรัตน์ อ่ำโพธิ์ ทำให้เราอยากกลับไปเยือนที่คุณสุขฟาร์มอีกครั้ง เราจึงเปิดรับสมัครผู้ชมทางบ้าน คัดเลือกเพื่อไปร่วมเรียนรู้กับเรา ใน ตอน จับเเพะ ชนเเกะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *