ตอนที่ 104 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี จ.ปทุมธานี

โปรโมชั่นส่งเสริมการออมของโรงเรียนธนาคารอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี จ.ปทุมธานี ได้รับความสนใจจากเด็กๆ นำเงินมาฝากกันอย่างคึกคัก เป็นแผนประชาสัมพันธ์ที่กระตุ้นการออมในโรงเรียนได้อย่างดี

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *