ตอนที่ 106 โรงเรียนธนาคารวัดทัพหลวง (หลวงพ่อเกิดอุปถัมภ์) อ.เมือง จ.นครปฐม

วาสนา นามแก้ม นักเรียนโรงเรียนวัดทัพหลวง (หลวงพ่อเกิดอุปถัมภ์) อ.เมือง จ.นครปฐม  พากเพียรช่วยครอบครัวทำงาน รู้คุณค่าของเงิน รู้คุณค่าของงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *