หอมแผ่นดิน ตอน เจ็บแต่ไม่จบ ออกอากาศ อาทิตย์ที่ 25 มกราคม 58

เรื่องราวชีวิตเกษตรกรที่เคยล้มเหลวถึงขั้นคิดฆ่าตัวตายแต่สุดท้ายก็กลับมาเริ่มต้นใ­หม่อีกครั้ง

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *