ตอนที่ 117 โรงเรียนธนาคารดงเจนวิทยาคม อ.ภูกามยาว จ.พะเยา

ครูแนะแนวขวัญใจเด็กๆ แนะแนวการศึกษา และส่งเสริมการออม
แนะแนวทางการใช้จ่ายให้กับเด็กๆ