หอมแผ่นดิน ตอน แผ่นดินทระนง ออกอากาศ อาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 58

ฝั้น จันทะคุณ ใช้ชีวิตตามวิธีเกษตรธรรมชาติ ห่ามกลางหุบเขาใน อำเภอ นาแห้ว จังหวัดเลย โดยเชื่อมั่นว่า การทำเกษตรโดยให้ธรรมชาติดูแลและจัดการตัวเองเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดผลดีกับตนเอง พืชผัก และคนซื้อ แม้ว่า ทุกวันนี้ ฝั้น จะใช้ชีวิตอยู่ตามลำพังกับแปลงผักบนเนินเข­า แต่เขาก็มีความสุขกับสิ่งที่ตนเองทำลงไป

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *