หอมแผ่นดิน ตอน ความสุขของมาลี 15 ก.พ. 2558

สำหรับบางคน รายรับ อาจหมายถึงตัวเลขในบัญชี แต่สำหรับ มาลี ใจเป็งรายรับ สำหรับเธอกินความหมายมากกว่านั้น พื้นที่ไร่ไม้งาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี มีผลผลิตหลากหลาย แต่หนึ่งในนั้น คือ กระเจ๊ียบแดง มาลีพยายามเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตรที่เธอมี เพื่อที่เธอและครอบครัวจะสามารถเดินอยู่บน­วิถีเกษตรได้ตามที่ใจต้องการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *