หอมแผ่นดิน ตอน…เมล็ดพันธุ์ของแผ่นดิน ออกอากาศ อาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 58

แม้ช่วงชีวิตหนึ่งต้องผูกขาดกับการทำเมล็ดพันธุ์ ส่งบริษัทเอกชน แต่เพราะคิดว่าตนเองต้องมีทางรอดที่ดีกว่า วิลัย สุยะตา เกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ อ.ท่าวังผา จ.น่าน จึงมองเห็นลู่ทางที่จะหันมาเพาะเมล็ดพันธุ­์เอง เมล็ดพันธุ์พื้นที่บ้านที่มากกว่าแค่เพาะป­ลูก แต่ยังควบคู่ไปกับการเริ่มต้นอนุรักษ์เมล็­ดพันธุ์ที่จะหายไปในอนาคต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *