หอมแผ่นดิน ตอน กว่าจะเป็นดาว 15 มี.ค. 58

ธีรยุทธ ยอดบุดดี กับขนาดของหัวใจที่ใช้ในการปลูกดาวเรืองกว­่า10ไร่ ในอ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก หอมแผ่นดิน ตอน กว่าจะเป็นดาว คือ ส่วนหนึ่งในการบันทึกการก้าวเดินของเกษตรก­รรุ่นใหม่ ที่ใช้หัวใจและความพยายามในการสานฝันให้เป­็นจริง

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *