ตอนที่ 111 โรงเรียนเพิ่มวิทยา จ.นครปฐม

“เปิดเทอม เปิดบัญชี” พี่ๆเจ้าหน้าที่โรงเรียนธนาคารเพิ่มวิทยา จ.นครปฐม
ให้บริการน้องๆสมาชิกใหม่ของโรงเรียนธนาคาร สร้างวินัยการออมแก่น้องๆรุ่นใหม่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *