ตอนที่ 116 โรงเรียนธนาคารราชประชานุเคราะห์ 47 จ.เพชรบุรี

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จ.เพชรบุรี  เป็นโรงเรียนประจำ ผู้ปกครองวางใจในโรงเรียนธนาคาร ฝากออมเงินให้ลูก ใช้จ่ายรายวัน

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *