หอมแผ่นดิน ตอน…ทวนทางฝัน ๑ ออกอากาศ 5 เมษายน 2558

หอมแผ่นดิน ตอน…ทวนทางฝัน ๑ เป็นตอนพิเศษที่ทางรายการพาทุท่านไปรับชมความสำเร็จของเกษตรกร หลังจากออกอากาศไปแล้ว ไปดูความสำเร็จ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของแต่ละท่าน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *