ตอนที่ 117 โรงเรียนธนาคารดงเจนวิทยาคม อ.ภูกามยาว จ.พะเยา

ครูแนะแนวขวัญใจเด็กๆ แนะแนวการศึกษา และส่งเสริมการออม
แนะแนวทางการใช้จ่ายให้กับเด็กๆ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *