ตอนที่ 119 โรงเรียนธนาคารราชประชานุเคราะห์ 47 จ.เพชรบุรี

เด็กๆหอพักรวมกลุ่ม ทำอาหารจำหน่ายในวันเสาร์-อาทิตย์ เก็บออมเป็นเงินส่วนรวม สำหรับใช้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ และปรับปรุงหอพัก

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *