หอมแผ่นดิน ตอน อดก่อนอิ่ม ออกอากาศ 12 ตุลาคม 57

ลุงอ้าย เตจ๊ะ ผู้ปลูกปลูกอะโวคาโดและซาโยเต้หรือยอดฟัก แม้ว  อินทรีย์ กับ วิถีแห่งความสุข บ้านแม่ขนิลเหนือ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *