ตอนที่ 86 โรงเรียนธนาคารหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม กรุงเทพ

โรงเรียนธนาคารหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม จังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัลโรงเรียนธนาคารดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา ในการประกวดโรงเรียนธนาคารดีเด่น ประจำปี 2557

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *