ตอนที่ 94 โรงเรียนธนาคารวัดบ้านดง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน

เด็กๆกลุ่ม “เพ้นท์ผ้าหละปูน” ฝึกฝีมืองานเพ้นท์ มีอาชีพ มีรายได้ ฝากออมสม่ำเสมอ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *