ตอนที่ 90 โรงเรียนธนาคารอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู ๒๕๐๐) จ.สมุทรสาคร

ด.ญ.อัญพัชญ์ เศวตสิทธิ์ น้องพลอย หนูน้อยมือรางวัล โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู ๒๕๐๐) จ.สมุทรสาคร
มีเงินออมจากความสามารถของตนเองสร้างอนาคต รู้คุณค่าแห่งการออม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *