ตอนที่ 93 โรงเรียนธนาคารวัดบ้านดง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน

เด็กๆกลุ่มกลองสะบัดชัย โรงเรียนวัดบ้านดง จ.ลำพูน
ภูมิใจที่ได้ช่วยอนุรักษวัฒนธรรมล้านนา และมีเงินออม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *